Entegre Kestirimci Bakım ve Otomasyon

Entegrasyon: En Yüksek Prodüktivite için Bakım ve Otomasyon Sistemlerinin Bütünleşik Kullanımı

XM modülleri sensörlerden gelen titreşim sinyallerini frekans spektrumuna çevirerek titreşimin analizini gerçekleştirirler. Farklı frekans bantlarında hesaplanmak üzere programlanan XM modülleri makinelerdeki sorunların erken teşhis edilmesini sağlarlar. Bu bantlarda hesaplanan değerler ve sensörden gelen zaman dalga formu kontrol sistemine, operatör ekranlarına ve analiz iş istasyonuna gönderilir. 

Durum izleme uygulamaları için kullanıldıklarında modüller makinenin mevcut durumunu belirlemek ve gelecekteki durumunun kestirilmek amacıyla arızaya ilişkin parametreleri işlerler. Bu veriler, sensörden gelen titreşim zaman dalga formu ile birlikte, endüstride kullanılan en ileri kestirimci bakım yazılımı (Emonitor) üzerinde saklanıp incelenebilir veya standart otomasyon sistemi ekranlarından trendleri takip edilip makinelerdeki durum değişiklikleri belirlenebilir.

XM Serisi modüller tek başına kullanılabilecekleri gibi mevcut otomasyon ve kontrol sistemleriyle entegre olarak da kullanılabilirler. Tek başlarına kullanıldıklarında XM sistemi sadece gereğinde röleleri aktive ederler. Eğer Ethernet bağlantısı kurulursa, Emonitor yazılımı ile iletişim kurabilirler. OPC kullanımı ile OPC uyumlu DCS sistemleri ile operatör ekranlarına veya diğer ilgili yazılımlara (örneğin; bakım/varlık yönetimi yazılımları) iletişim kurabilirler. Rockwell Automation Entegre Mimarisininde kullanıldıklarında, XM modülleri Logix kontrolörleri ile iletişim kurarak makinelerin durumunun işletme içerisindeki bütün otomasyon sistemi ve ekranlarından takip edilebilmesini ve kontrolörde yapılabilecek lojik programlama ile izlenen makinalarda otomatik arıza teşhisi yapılabilmesine yönelik imkanları sunar. 

Fabrika kontrol sisteminin 1nci seviyesinde sunduğu bilgiler itibarıyla FactoryTalk View yazılımı kullanımı kolay olan oldukça önemli bir otomasyon arayüzüdür. Yazılımda seçilip belirlenen makineye özel şablon ve resimler XM modülleri ve Logix ile arayüzü oluştur ve ayrıca operatörlere eğitim ve uygulama kolaylığına yönelik imkanlar sunar.