Cam ve Seramik

CAM VE SERAMİK

Cam ve seramik sektörlerinde ekipmaların güvenilirliğinin ve emre amadeliğinin yükseltilmesi tesisin kârlılığının arttırılması çabalarında kritik bir öneme sahiptir. Zorlayıcı çalışma şartları altında yüksek prodüktiviteye ulaşılması için makine ve ekipmanın bakımının doğru yöntemlere yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kullanılması gereken durum izleme ve kestirimci bakım sistemleri kuruluşlara önemli miktarda kazançlar sağlamaktadır.

Ölçüm ve analizde hangi tekniklerin kullanılacağının belirlenmesinden önce, uygulamadaki yöntem konusunda (offline veya online) karar verilmelidir. Doğru karar verebilmek için aşağıdaki unsurlar diktat alınmalıdır:

  • Genel olarak tesis için gereken emre amadelik
  • Makinede oluşabilecek arızaların maliyeti
  • Makineye erişim
  • Personelin sağlık ve emniyeti
  • Makinenin üretimdeki kritikliği
  • Çevresel faktörler

Online ölçümün daha uygun bulunması halinde, sistemin kablosuz tarama konfigürasyonunda mı, yoksa kablolu ve sürekli ölçüm gerektiren koruma sistemi konfigürasyonunda mı olacağı konusunda karar alınmalıdır. Offline ölçüm yeterli görülürse uygun cihaz ve diğer gerekli aksesuarlar (erişim zorluğu nedeniyle bağlantı kutuları, zırhlı kablolar, titreşimle beraber sıcaklık da ölçen sensörler, vs.) konusunda karar alınmalıdır.

Durum İzleme/Kestirimci Bakım sistemi uygulamasının, ancak, tesisteki diğer otomasyon, enformasyon ve karar-destek sistemleri ile bütünleşik olarak ele alınması durumunda arzu edilen sonuçları sağlayacağı unutulmamalıdır. Kurulacak sistem bakım bölümündeki birkaç kişinin insiyatifiyle yürütülmemeli, tüm işletmenin sistemi haline getirilmelidir. Bu bağlamda özellikle SCADA, DCS ve Bakım/Varlık Yönetimi Yazılımları ile entegrasyon imkanları dikkatle araştırılıp değerlendirilmelidir.

Mekatek, 1991 yılından beri, cam ve seramik endüstrilerinde çok sayıda uygulama gerçekleştirmiştir. Makinelerinizin izlenmesi ve en etkili bakım/varlık yönetimi teknikleri ile kârlılığınızın arttırılması amacıyla standart veya işletmenize özel en uygun maliyetli çözümleri birlikte geliştirebilmemiz için bizi arayınız.