Demir-Çelik ve Metal

DEMİR-ÇELİK VE METAL

Özelikle demir-çelik sanayi olmak üzere metal endüstrisindeki yüksek son derece ağır çalışma şartları arızalarla sık karşılaşılmasına neden olmakta ve etkin biçimde bakım yapılmasını zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, demir-çelik, bakır ve alüminyum üretim endüstrisinde dünya ölçeğinde var olan sert rekabet şartları fabrikadaki makine ve ekipmanın %100 emre amadelikte çalıştırılmasını gerekli hale getirmiştir. Mekatek bu amaçla makinelerinin durumunu izlemek isteyen kuruluşlara destek olmakta ve yön göstermektedir.

Sektördeki tipik uygulama alanları haddeleme, motorlar, dişli kutuları ve soğutma kuleleridir.

Ölçüm ve analizde hangi tekniklerin kullanılacağının belirlenmesinden önce, uygulamadaki yöntem konusunda (offline veya online) karar verilmelidir. Doğru karar verebilmek için aşağıdaki unsurlar diktat alınmalıdır:

  • Genel olarak tesis için gereken emre amadelik
  • Makinede oluşabilecek arızaların maliyeti
  • Makineye erişim
  • Personelin sağlık ve emniyeti
  • Makinenin üretimdeki kritikliği
  • Çevresel faktörler

Online ölçümün daha uygun bulunması halinde, sistemin kablosuz tarama konfigürasyonunda mı, yoksa kablolu ve sürekli ölçüm gerektiren koruma sistemi konfigürasyonunda mı olacağı konusunda karar alınmalıdır. Offline ölçüm yeterli görülürse uygun cihaz ve diğer gerekli aksesuarlar (erişim zorluğu nedeniyle bağlantı kutuları, zırhlı kablolar, titreşimle beraber sıcaklık da ölçen sensörler, vs.) konusunda karar alınmalıdır.

Durum İzleme/Kestirimci Bakım sistemi uygulamasının, ancak, tesisteki diğer otomasyon, enformasyon ve karar-destek sistemleri ile bütünleşik olarak ele alınması durumunda arzu edilen sonuçları sağlayacağı unutulmamalıdır. Kurulacak sistem bakım bölümündeki birkaç kişinin insiyatifiyle yürütülmemeli, tüm işletmenin sistemi haline getirilmelidir. Bu bağlamda özellikle SCADA, DCS ve Bakım/Varlık Yönetimi Yazılımları ile entegrasyon imkanları dikkatle araştırılıp değerlendirilmelidir.

Mekatek, 1991 yılından beri, demir-çelik ve diğer metal endüstrilerinde çok sayıda uygulama gerçekleştirmiştir. Makinelerinizin izlenmesi ve en etkili bakım/varlık yönetimi teknikleri ile kârlılığınızın arttırılması amacıyla standart veya işletmenize özel en uygun maliyetli çözümleri birlikte geliştirebilmemiz için bizi arayınız.