Madencilik

MADENCİLİK

Kömür ve maden işletmelerindeki aralıksız ve ağır çalışma şartları nedeniyle makinelerin oluşan aşınmalarını zamanında haber alabilmek için sürekli izleme sistemleri kullanılması tavsiye edilir. Söz konusu makineler genellikle ulaşılması kolay olmayan yerlerde çalıştıkları için, olası problemleri erken teşhis etmek, karşılaşılaşılabilecek yüksek maliyetli arızaların hatta bazen kazaların önlenmesi için kritik bir öneme sahiptir. Geçtiğimiz yıllarda madencilik sektöründe özellikle tireşime dayalı durum izleme sistemleri başarıyla uygulanmıştır. Bu yöntemle erken teşhis edilmesi mümkün olan tipik arızalar rulman problemleri, şaftlarda eksenel ayarsızlık ve fanlarda kütlesel dengesizlik (balanssızlık) sorunlarıdır.

Ölçüm ve analizde hangi tekniklerin kullanılacağının belirlenmesinden önce, uygulamadaki yöntem konusunda (offline veya online) karar verilmelidir. Doğru karar verebilmek için aşağıdaki unsurlar diktat alınmalıdır:

  • Genel olarak tesis için gereken emre amadelik
  • Makinede oluşabilecek arızaların maliyeti
  • Makineye erişim
  • Personelin sağlık ve emniyeti
  • Makinenin üretimdeki kritikliği
  • Çevresel faktörler

Online ölçümün daha uygun bulunması halinde, sistemin kablosuz tarama konfigürasyonunda mı, yoksa kablolu ve sürekli ölçüm gerektiren koruma sistemi konfigürasyonunda mı olacağı konusunda karar alınmalıdır. Offline ölçüm yeterli görülürse uygun cihaz ve diğer gerekli aksesuarlar (erişim zorluğu nedeniyle bağlantı kutuları, zırhlı kablolar, titreşimle beraber sıcaklık da ölçen sensörler, vs.) konusunda karar alınmalıdır.