Enerji Üretimi

ENERJİ ÜRETİMİ

Gerek sadece buhar veya sadece gaz türbinleriyle çalışan, gerekse kombine çevrim termik enerji santrallarında oluşabilecek arıza ve duruşların maliyeti çok yüksektir.

Hidrolik santrallarda da türbin ve yardımcı ekipmanlarında oluşabilecek bir arıza tesisin durmasına ve dolayısıyla önemli kayıplara neden olur. Bu nedenle etkin bir varlık yönetim ve durum izleme sistemi termik ve hidrolik santrallarda yaşamsal öneme sahiptir.

Yenilenebilir enerjinin gün geçtikçe daha fazla önem kazanması ve yatırım için uygulanan teşvik politikaları rüzgar enerjisini gün geçtikçe daha yaygın hale getirmektedir. Rüzgâr türbinleri, hidrolik türbinler gibi, yerleşim bölgelerine uzak yerlere kuruldukları ve sınırlı sayıda personelle işletildikleri için arıza durumunda ortaya çıkacak maliyet oldukça yüksektir. Rüzgar türbinlerinin, özellikle döner aksamı, rulman ve dişlilerin aşınmasını zamanında haber almak için, sürekli izlenmelidir.

Durum İzleme/Kestirimci Bakım sistemi uygulamasının, ancak, tesisteki diğer otomasyon, enformasyon ve karar-destek sistemleri ile bütünleşik olarak ele alınması durumunda arzu edilen sonuçları sağlayacağı unutulmamalıdır. Kurulacak sistem bakım bölümündeki birkaç kişinin insiyatifiyle yürütülmemeli, tüm işletmenin sistemi haline getirilmelidir. Bu bağlamda özellikle SCADA, DCS ve Bakım/Varlık Yönetimi Yazılımları ile entegrasyon imkanları dikkatle araştırılıp değerlendirilmelidir.

Mekatek, 1991 yılından beri, enerji santrallarında çok sayıda uygulama gerçekleştirmiştir. Makinelerinizin izlenmesi ve en etkili bakım/varlık yönetimi teknikleri ile kârlılığınızın arttırılması amacıyla standart veya işletmenize özel en uygun maliyetli çözümleri birlikte geliştirebilmemiz için bizi arayınız