Kağıt - Karton

KAĞIT - KARTON

Kağıt ve karton üretim tesislerinde işletme koşulları ıslak ve nemlidir. Düşük-orta hızlarda çalışan makinelerin orta-yüksek yük şartlarında güvenli biçimde çalıştırılması gerekmektedir. Söz konusu işletme koşulları makinelerin çalışma ömrünü kısaltmaktadır. Ayrıca, bakım problemleri olan makinede meydana gelebilecek titreşimler kağıtta istenilen kaliteyi tutturmada engel oluşturmaktadır. Kullanılan makinelerin tipi ne olursa olsun, verim ve kârlılığın en yüksek seviyeye çıkartılması için gereken durum izleme sistemin kurulması gerekmektedir.

Günümüzde, eskiden olduğundan daha fazla, kağıt-karton üretiminde aşağıdaki koşulların sağlanması şart hale gelmiştir.

  • Üretim maliyetlerini azaltmak
  • Makine emre amadeliğini arttırmak
  • Makine verimini yükseltmek
  • Emniyet ve güvenilirliği yükseltmek

Kağıt-karton endüstrisinde titreşime dayalı durum izleme sistemleri uzun zamandır kullanılmaktadır. Ancak, durum izleme sistemlerinin tesisteki diğer otomasyon, enformasyon ve karar-destek sistemleri ile bütünleşik olarak ele alınması durumunda arzu edilen sonuçları sağlayacağı unutulmamalıdır. Kurulacak sistem bakım bölümündeki birkaç kişinin insiyatifiyle yürütülmemeli, tüm işletmenin sistemi haline getirilmelidir. Bu bağlamda özellikle SCADA, DCS ve Bakım/Varlık Yönetimi Yazılımları ile entegrasyon imkanları dikkatle araştırılıp değerlendirilmelidir.