Denizcilik

DENİZCİLİK

Günümüzdeki yüksek yakıt fiyatları, zorlayıcı çevre düzenlemeleri ve sağlık/emniyet mevzuatı ortamında kârlı bir operasyon sürdürebilmek için verimliliği arttırmaya yönelik her imkânın değerlendirilmesi gerekmektedir. Tersaneler yüksek prodüktivite ile çalışmalı ve üretim maliyetlerini azaltmalıdır. Gemicilik firmaları denizde geçen zamanı mümkün olduğunca yükseltmeli, bakım masraflarını azaltmalı ve mürettebat için emniyetli bir çalışma ortamını sağlamalıdır. 

Son yıllarda nakliye süresindeki zorlayıcı şartlar armatörlerin gemilerini ve gemi içerisindeki makinelerini izlemelerini gerekli hale getirmiştir. Özellikle titreşime dayalı durum izleme teknikleri sektörde etkinliğini kanıtlamıştır.

Ölçüm ve analizde hangi tekniklerin kullanılacağının belirlenmesinden önce, uygulamadaki yöntem konusunda (offline veya online) karar verilmelidir. Doğru karar verebilmek için aşağıdaki unsurlar diktat alınmalıdır:

  • Makinede oluşabilecek arızaların maliyeti
  • Makineye erişim 
  • Personelin sağlık ve emniyeti 
  • Makinenin üretimdeki kritikliği

Online ölçümün daha uygun bulunması halinde, sistemin kablosuz tarama konfigürasyonunda mı, yoksa kablolu ve sürekli ölçüm gerektiren koruma sistemi konfigürasyonunda mı olacağı konusunda karar alınmalıdır. Offline ölçüm yeterli görülürse uygun cihaz ve diğer gerekli aksesuarlar (erişim zorluğu nedeniyle bağlantı kutuları, zırhlı kablolar, titreşimle beraber sıcaklık da ölçen sensörler, vs.) konusunda karar alınmalıdır.