İlaç ve Kimya

İLAÇ VE KİMYA

İlaç ve kimyasal ürünler sektöründe, özellikle döner makinelerde, titreşime dayalı durum izleme sisteminin kullanılmasıyla beklenilmeyen arızaların önemli oranda azaldığı son yıllarda kanıtlanmıştır. Tipik bir uygulama, HVAC (ısıtma, havalandırma ve şartlandırma) sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanmasının önemidir. Örneğin ilaç endüstrisinde bazı proseslerde ürün kalitesinin sağlanabilmesi için istenilen miktar, sıcaklık ve nem oranına sahip havanın düzenli biçimde temin edilmesi gerekir. Sistemde bir arıza oluşması nedeniyle üretim planının aksaması durumunda müşterilerin memnuniyetsizliği ve bazı hallerde de gecikme cezası nedeniyle kayıplar büyük olacaktır. Dolayısıyla hava sirkülasyonunu temin eden fan/motor sisteminin izlenmesi bu sektörde kritik bir öneme sahiptir.

Günümüzde ilaç ve kimyasal ürünler sektörlerinde aşağıdaki koşulların sağlanması gerekli hale gelmiştir.

  • Üretim maliyetlerini azaltmak
  • Makine emre amadeliğini arttırmak
  • Makine verimini yükseltmek
  • Emniyet ve güvenilirliği yükseltmek

Durum izleme sistemlerinin tesisteki diğer otomasyon, enformasyon ve karar-destek sistemleri ile bütünleşik olarak ele alınması durumunda arzu edilen sonuçları sağlayacağı unutulmamalıdır. Kurulacak sistem bakım bölümündeki birkaç kişinin insiyatifiyle yürütülmemeli, tüm işletmenin sistemi haline getirilmelidir. Bu bağlamda özellikle SCADA, DCS ve Bakım/Varlık Yönetimi Yazılımları ile entegrasyon imkanları dikkatle araştırılıp değerlendirilmelidir.