Petrol ve Gaz

PETROL VE GAZ

Önümüzdeki 20 yıl içersinde dünyada petrol ve doğal gaza yönelik talebin %30 artacağı tahmin edilmektedir. Petrol ve gaz temini konusunda çalışan firmaların günümüzdeki zorlayıcı pazar, iş gücü ve çevresel mevzuat şartları içerisinde yeni rezervler ortaya çıkartması ve tüm üretim süreçlerindeki verimliliklerini arttırmaları gerekmektedir.

Ham petrol fiyatlarındaki artış ve kâr marjlarındaki azalma petrokimya tesisleri ve rafinerilerin prodüktivite konusuna odaklanmalarına neden olmuştur.

Gazın sıvı hale dönüştürülmesi ve boru hatlarıyla taşınması gereken proses ve makineler itibarıyla önemli bakım riskleri barındırmaktadır.

Mekatek, makine ve ekipmanın emre amadeliğinin ve güvenilirliğin arttırılıp üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çözümleriyle petrol, petrokimya ve gaz sektörlerinin hizmetindedir.

Ölçüm ve analizde hangi tekniklerin kullanılacağının belirlenmesinden önce, uygulamadaki yöntem konusunda (offline veya online) karar verilmelidir. Doğru karar verebilmek için aşağıdaki unsurlar diktat alınmalıdır:

Genel olarak tesis için gereken emre amadelik

  • Makinede oluşabilecek arızaların maliyeti
  • Makineye erişim
  • Personelin sağlık ve emniyeti
  • Makinenin üretimdeki kritikliği
  • Çevresel faktörler

Online ölçümün daha uygun bulunması halinde, sistemin kablosuz tarama konfigürasyonunda mı, yoksa kablolu ve sürekli ölçüm gerektiren koruma sistemi konfigürasyonunda mı olacağı konusunda karar alınmalıdır. Offline ölçüm yeterli görülürse uygun cihaz ve diğer gerekli aksesuarlar (erişim zorluğu nedeniyle bağlantı kutuları, zırhlı kablolar, titreşimle beraber sıcaklık da ölçen sensörler, vs.) konusunda karar alınmalıdır.

Durum İzleme/Kestirimci Bakım sistemi uygulamasının, ancak, tesisteki diğer otomasyon, enformasyon ve karar-destek sistemleri ile bütünleşik olarak ele alınması durumunda arzu edilen sonuçları sağlayacağı unutulmamalıdır. Kurulacak sistem bakım bölümündeki birkaç kişinin insiyatifiyle yürütülmemeli, tüm işletmenin sistemi haline getirilmelidir. Bu bağlamda özellikle SCADA, DCS ve Bakım/Varlık Yönetimi Yazılımları ile entegrasyon imkanları dikkatle araştırılıp değerlendirilmelidir.