Çimento ve Mineral İşleme

ÇİMENTO VE MİNERAL İŞLEME

Tüm mineral işleme tesislerinde olduğu gibi, çimento fabrikalarındaki makinalar da ağır yük ve çevre koşulları altında çalışmaktadır. Yüksek enerji maliyetleri ve güngeçtikçe daha zorlayıcı olan çevre koruma politikaları üretkenliği arttırma çabaları üzerinde bir baskı oluşturmaktadır.

Metal cevheri ve diğer endüstriyel mineralleri işleyen tesislerde de maliyetleri düşürmeye çalışırken aynı zamanda üretkenliği yükseltmek gerekmektedir.

Ekipmaların güvenilirliğinin ve emre amadeliğinin yükseltilmesi tesisin kârlılığının arttırılması çabalarında kritik bir öneme sahiptir. Zorlayıcı çalışma şartları altında yüksek üretkenliğe ulaşılması için makine ve ekipmanın bakımının doğru yöntemlere yapılması gerekmektedir.

Ölçüm ve analizde hangi tekniklerin kullanılacağının belirlenmesinden önce, uygulamadaki yöntem konusunda (offline veya online) karar verilmelidir. Doğru karar verebilmek için aşağıdaki unsurlar diktat alınmalıdır:

  • Genel olarak tesis için gereken emre amadelik
  • Makinede oluşabilecek arızaların maliyeti
  • Makineye erişim
  • Personelin sağlık ve emniyeti
  • Makinenin üretimdeki kritikliği
  • Çevresel faktörler

Online ölçümün daha uygun bulunması halinde, sistemin kablosuz tarama konfigürasyonunda mı, yoksa kablolu ve sürekli ölçüm gerektiren koruma sistemi konfigürasyonunda mı olacağı konusunda karar alınmalıdır. Offline ölçüm yeterli görülürse uygun cihaz ve diğer gerekli aksesuarlar (erişim zorluğu nedeniyle bağlantı kutuları, zırhlı kablolar, titreşimle beraber sıcaklık da ölçen sensörler, vs.) konusunda karar alınmalıdır.

Durum İzleme/Kestirimci Bakım sistemi uygulamasının, ancak, tesisteki diğer otomasyon, enformasyon ve karar-destek sistemleri ile bütünleşik olarak ele alınması durumunda arzu edilen sonuçları sağlayacağı unutulmamalıdır. Kurulacak sistem bakım bölümündeki birkaç kişinin insiyatifiyle yürütülmemeli, tüm işletmenin sistemi haline getirilmelidir. Bu bağlamda özellikle SCADA, DCS ve Bakım/Varlık Yönetimi Yazılımları ile entegrasyon imkanları dikkatle araştırılıp değerlendirilmelidir.