Gıda ve İçecek

GIDA VE İÇECEK

Gıda ve içecek endüstrisindeki ekstrem sıcaklık ve yüksek nemli ortamla beraber, yapılan yıkama işlemleri, makinelerde korozyona ve yağlayıcılarda sorunlara neden olur. Bu şartlar nedeniyle makinelerin emre amadeliği ve fabrikanın prodüktivitesi azalır. Bu sorunların yanı sıra sağlık, emniyet ve çevre düzenlemelerine de uyum sağlayarak rekabet edebilmek kolay olmamaktadır. Kullanılan makinelerin tipi ne olursa olsun, verim ve kârlılığın en yüksek seviyeye çıkartılması için gereken durum izleme sistemin kurulması gerekmektedir.

Günümüzde, eskiden olduğundan daha fazla, gıda ve içecek üretiminde aşağıdaki koşulların sağlanması şart hale gelmiştir.

  • Üretim maliyetlerini azaltmak
  • Makine emre amadeliğini arttırmak
  • Makine verimini yükseltmek
  • Emniyet ve güvenilirliği yükseltmek

Durum izleme sistemlerinin tesisteki diğer otomasyon, enformasyon ve karar-destek sistemleri ile bütünleşik olarak ele alınması durumunda arzu edilen sonuçları sağlayacağı unutulmamalıdır. Kurulacak sistem bakım bölümündeki birkaç kişinin insiyatifiyle yürütülmemeli, tüm işletmenin sistemi haline getirilmelidir. Bu bağlamda özellikle SCADA, DCS ve Bakım/Varlık Yönetimi Yazılımları ile entegrasyon imkanları dikkatle araştırılıp değerlendirilmelidir.